MENU SLUITEN
SkillsLab:

BF. SkillsLab is een open leerplatform voor professionals die positieve impact willen creëren door belangrijke data effectiever te communiceren.

For organisations to be succesful with data, we need a new generation of professionals who know how to communicate data effectively.

MARC BENNIOFF
CEO, SALESFORCE

Alles draait om data

In bijna iedere functie worden vandaag data gebruikt voor het nemen van beslissingen. Het is voor organisaties dan ook van levensbelang dat managers en medewerkers data goed kunnen communiceren. Toch is er in opleidingen nog weinig aandacht voor deze belangrijke communicatie skill. Daarom zien professionals zich geconfronteerd met veel vragen:

• Hoe gebruik ik data in mijn rol als analist, strategisch business partner of manager?

• Wat is een data-gedreven management summary en hoe schrijf ik die?

• Hoe kan ik als manager data beter uitleggen aan mijn team en ze inspireren tot de juiste actie?

• Hoe communiceer ik data om mensen in staat te stellen betere beslissingen te nemen?

• De data laten nieuwe kansen zien. Hoe kan ik mijn manager en collega’s nu overtuigen?

• Kan ik nietszeggende data ombuigen naar een inspirerend verhaal dat ik kan presenteren aan collega’s of klanten?

SkillsLab: leerplatform voor effectief data communiceren

In een tijd waarin alles draait om data, is het effectief communiceren van data een onmisbare communicatievaardigheid gebleken voor veel professionals. Het starten van deze SkillsLab is dan ook uit nood geboren. We willen een open leerplatform zijn waar we nadenken en kennis delen over hoe we belangrijke data effectiever kunnen communiceren, zodat we mensen in staat stellen betere beslissingen te nemen.

BF. SkillsLab
Clarify Data. Amplify Impact.