MENU SLUITEN
Datageletterdheid is kunnen werken en communiceren met data.

Datageletterdheid: de essentiële skill die iedere professional nodig heeft

 

 

Succes voor veel organisaties hangt af van nieuwe inzichten die ze uit data kunnen halen. De skill om data te begrijpen, analyseren en communiceren is daarom belangrijker dan ooit.

ARTIKEL

Datageletterdheid

De aandacht voor datageletterdheid in bedrijven over de hele wereld (Google Trends) blijft toenemen. Verwacht wordt dat in 2025 70% van alle werknemers intensief met data zal werken – tegenover slechts 40% in 2018. Het is duidelijk dat organisaties die datageletterdheid inbouwen in hun werkcultuur een belangrijk concurrentievoordeel zullen behalen in een steeds complexer wordende economie.

 

Volgens Mark Nelson, CEO van Tableau, worden datageletterdheid en effectief data communiceren essentiële skills die mensen nodig hebben om zich voor te bereiden op de toekomst van hun werk. Nelson: ‘datageletterdheid is de vaardigheid om te kunnen werken en communiceren met data’. Hij voegt er aan toe dat datageletterdheid er om gaat dat we decision makers helpen:

– data te interpreteren
– beslissingen te nemen op grond van data
– waardevolle inzichten helder te communiceren

Organisaties geven niet de juiste training

Forrester Research deed onderzoek onder meer dan 2.000 decision makers en medewerkers en vroeg ze over het belang van datageletterdheid in hun organisatie. In het onderzoek concludeerde Forrester dat organisaties die investeren in datageletterdheid enorme voordelen ervaren zoals een hogere productiviteit, meer innovatie en betere ervaringen van klanten en werknemers.

 

Forrester: ‘Hoewel de overgrote meerderheid van de deelnemers aan het onderzoek van mening is dat datageletterdheid de belangrijkste vaardigheid is voor succes op de werkplek van vandaag, is er een groot gat met wat bedrijven hun medewerkers aanbieden aan training. Zo verwacht 82% van de leidinggevenden dat alle medewerkers in hun afdeling over voldoende data skills beschikken en bijna 80% zegt dat medewerkers voldoende worden getraind in het ontwikkelen van essentiële data-skills. Echter, slechts 40% van de werknemers zegt dat ze de juiste training krijgen, om te kunnen voldoen aan de verwachtingen van hun werkgever.

 

Uit het Forrester onderzoek blijkt dat medewerkers een enorme behoefte aan data skills trainingen. Forrester: ‘organisaties van vandaag moeten zich richten op het bijscholen van hun werknemers – en wie dat niet doet, raakt achterop bij concurrenten. Bedrijven die hun medewerkers in staat willen stellen om de juiste data skills te ontwikkelen, zullen niet alleen aandacht moeten hebben voor hard skills zoals data analyse en programmeertalen als R en Python, maar vooral ook voor soft skills als decision making, probleem oplossing en communiceren met data. Want dat is wat organisaties vooruit helpt’.

Datageletterdheid en data communiceren zijn essentiële skills die professionals nodig hebben om zich voor te bereiden op de toekomst van hun werk.

MARK NELSON
CEO TABLEAU

Effectief data communiceren

Effectief data communiceren gaat verder dan het visualiseren van data in een mooie grafiek. In een wereld die in rap tempo verandert, moeten executives voortdurend beslissingen nemen gebaseerd op data analyse. Om snel de juiste beslissingen te kunnen nemen, willen ze de data gepresenteerd krijgen op de meest informatieve manier. Nelson: ‘Data in de juiste context plaatsen is de sleutel om ze toegankelijk te maken. De toegevoegde waarde van data gaat verder dan het hebben gegevens, cijfers en dashboards. Data vertellen bedrijven welke kansen zich voordoen of met welke problemen ze te maken hebben. En ze kunnen bedrijven stap voor stap naar de juiste inzichten en conclusies leiden als die inzichten goed worden gecommuniceerd’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als teams leren hoe ze data kunnen communiceren in de vorm van een verhaal (data-storytelling), kunnen ze data tot leven brengen. Die verhaaltechniek is een effectieve manier om data te structureren in een probleem en een duidelijke oplossing. Een aanbeveling aan een decision maker dient altijd zo’n logische structuur te volgen. Want zonder duidelijke structuur kost het onnodig veel tijd om de aanbeveling te begrijpen en daarmee ondermijn je je eigen advies. Het hanteren van een vaste verhaalstructuur is een manier om problemen op te lossen in plaats van alleen maar problemen te identificeren. Het helpt acties te bedenken die nodig zijn om als organisatie te kunnen innoveren en groeien.